công ty cổ phần nhân lực quốc tế newway

công ty cổ phần nhân lực quốc tế newway Mã số thuế/Tax code 0801225125 Địa chỉ trụ sở/Office address: Số 331A Điện Biên Phủ, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương


Tên chính thức/Official name CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ NEWWAY Tên giao dịch/Trading name NEWWAY MANPOWER .JSC
Mã số thuế/Tax code 0801225125 Ngày cấp/Date Range 2017-10-23
Cơ quan thuế quản lý/Tax administration agency Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương Loại hình tổ chức/Type of organization Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái/Status
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở/Office address Số 331A Điện Biên Phủ, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Người đại diện/Representative Nguyễn Văn Bạo Địa chỉ người đại diện/Representative's address
Lĩnh vực kinh tế/Economic field Kinh tế tư nhân Loại hình kinh tế/Type of economic Cổ phần
Cấp chương/Chapter level (755) Doanh nghiệp tư nhân Loại khoản/Item type (102) Hoạt động khuyến công
Ngành nghề chính/Main job Cung ứng và quản lý nguồn lao động

Ngành Nghề Kinh Doanh/Business:


Số Thứ Tự/Numerical order Tên Ngành Nghề Kinh Doanh/Business Category Name
1 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
2 Cung ứng và quản lý nguồn lao động
3 Giáo dục nghề nghiệp
4 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
5 Hoạt động tư vấn quản lý
6 Cung ứng lao động tạm thời


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hotline: 0972868960
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.