công ty tnhh liên hiệp phát la

công ty tnhh liên hiệp phát la Mã số thuế/Tax code 1101865139 Địa chỉ trụ sở/Office address: Thửa đất số 221, tờ bản đồ số 5, Xã Lương Hòa, Huyện Bến Lức, Long An


Tên chính thức/Official name CÔNG TY TNHH LIÊN HIỆP PHÁT LA Tên giao dịch/Trading name CÔNG TY TNHH LIÊN HIỆP PHÁT LA
Mã số thuế/Tax code 1101865139 Ngày cấp/Date Range 2017-11-03
Cơ quan thuế quản lý/Tax administration agency Chi cục Thuế Huyện Bến Lức Loại hình tổ chức/Type of organization Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái/Status
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở/Office address Thửa đất số 221, tờ bản đồ số 5, Xã Lương Hòa, Huyện Bến Lức, Long An
Người đại diện/Representative Ôn Lệ Thanh Địa chỉ người đại diện/Representative's address
Lĩnh vực kinh tế/Economic field Kinh tế tư nhân Loại hình kinh tế/Type of economic Trách nhiệm hữu hạn
Cấp chương/Chapter level (754) Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh Loại khoản/Item type (081) In, sao chép bản ghi các loại
Ngành nghề chính/Main job Sản xuất sản phẩm từ plastic

Ngành Nghề Kinh Doanh/Business:


Số Thứ Tự/Numerical order Tên Ngành Nghề Kinh Doanh/Business Category Name
1 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
2 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
3 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu/Other specialized wholesale not elsewhere classified
4 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu/Other production has not been classified yet
5 Sản xuất sản phẩm từ plastic/Producing products from plastic
6 Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh/Producing primary plastic and synthetic rubber
7 In ấn/In ấn
8 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa/Producing wrinkled paper, corrugated board, packaging from paper and paperboard
9 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu/Other production has not been classified yet
10 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
11 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
12 Sản xuất sản phẩm từ plastic/Producing products from plastic
13 Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh/Producing primary plastic and synthetic rubber
14 In ấn/In ấn
15 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa/Producing wrinkled paper, corrugated board, packaging from paper and paperboard


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hotline: 0972868960
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.