công ty tnhh một thành viên dương gia khánh

công ty tnhh một thành viên dương gia khánh Mã số thuế/Tax code 3603499169 Địa chỉ trụ sở/Office address: Số 106C, KP 5, Phường Hố Nai, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai


Tên chính thức/Official name CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG GIA KHÁNH Tên giao dịch/Trading name
Mã số thuế/Tax code 3603499169 Ngày cấp/Date Range 2017-10-18
Cơ quan thuế quản lý/Tax administration agency Chi cục Thuế khu vực Biên Hòa - Vĩnh Cửu Loại hình tổ chức/Type of organization Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái/Status
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở/Office address Số 106C, KP 5, Phường Hố Nai, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Người đại diện/Representative Nguyễn Thị Thùy Dung Địa chỉ người đại diện/Representative's address
Lĩnh vực kinh tế/Economic field Kinh tế tư nhân Loại hình kinh tế/Type of economic Trách nhiệm hữu hạn
Cấp chương/Chapter level (755) Doanh nghiệp tư nhân Loại khoản/Item type (284) Hoạt động xử lý chất thải khí, khắc phục ô nhiễm không khí
Ngành nghề chính/Main job Thu gom rác thải không độc hại

Ngành Nghề Kinh Doanh/Business:


Số Thứ Tự/Numerical order Tên Ngành Nghề Kinh Doanh/Business Category Name
1 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa/Warehousing and storage of goods
2 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ/Freight transport by road
3 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu/Other specialized wholesale not elsewhere classified
4 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng/Wholesale of construction materials and other installation equipment
5 Bán buôn kim loại và quặng kim loại/Wholesale of metals and metal ores
6 Tái chế phế liệu/Scrap recycling
7 Thu gom rác thải không độc hại/Collection of non-hazardous waste
8 Sản xuất sản phẩm từ plastic/Producing products from plastic
9 Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu/Manufacture of other products from paper and paperboard not elsewhere classified
10 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa/Producing wrinkled paper, corrugated board, packaging from paper and paperboard
11 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện/Producing other products from wood; producing products from bamboo, straw, straw and plaiting materials
12 Sản xuất bao bì bằng gỗ/Producing wooden packaging


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hotline: 0972868960
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.