Bốn phương pháp quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp là một con thú phức tạp. Ngay cả những người trong chúng ta, những người đã xây dựng sự nghiệp của mình trong các lĩnh vực mà quản trị là điều cần thiết có thể không hiểu hết mọi thứ nó bao gồm.


Đó là lý do tại sao nhiều chuyên gia quản trị chia nó thành bốn từ đơn giản: Con người , Mục đích , Quy trình và Hiệu suất .
 
Đây là Bốn phương pháp quản trị doanh nghiệp, những triết lý chỉ đạo đằng sau lý do tại sao quản trị tồn tại và cách nó hoạt động. Hãy xem chính xác ý nghĩa của mỗi chữ Ps.

Mọi người

Mọi người đứng đầu trong Four Ps bởi vì mọi người tồn tại ở mọi mặt của phương trình kinh doanh. Họ là những người sáng lập, hội đồng quản trị, bên liên quan và người tiêu dùng và quan sát khách quan.
 
Bốn phương pháp quản trị doanh nghiệp
 
Con người là những người tổ chức xác định mục đích để hướng tới, phát triển một quá trình nhất quán để đạt được nó, đánh giá kết quả hoạt động của họ và sử dụng những kết quả đó để phát triển bản thân và những người khác với tư cách là con người.
 
Đó là chu kỳ, vâng, nhưng nó phải bắt đầu từ con người.

Mục đích

Mục đích là bước tiếp theo. Mọi hoạt động quản trị đều tồn tại vì một mục đích và để đạt được mục đích. 'For' là nguyên tắc chỉ đạo của tổ chức. Tuyên bố sứ mệnh của họ. Mỗi chính sách và dự án của họ nên tồn tại để tiếp tục chương trình nghị sự này.
 
'Đạt được' là bước nhỏ trên con đường hoàn thành mục tiêu lớn đó. Có vẻ như vô ích khi đánh máy biên bản cho một cuộc họp cảm thấy không liên quan, nhưng những biên bản đó và tất cả các hoạt động quản trị khác từ cuộc họp đó góp phần làm cho doanh nghiệp đạt được hiệu quả trong việc đạt được mục đích đã nêu.

Quá trình

Quản trị là quá trình mà mọi người đạt được mục đích của công ty họ và quá trình đó được phát triển bằng cách phân tích hiệu suất. Các quy trình được tinh chỉnh theo thời gian để luôn đạt được mục đích của chúng và luôn thông minh khi quan tâm đến các quy trình quản trị của bạn.
 
Chúng có thể được sắp xếp hợp lý? Họ có đạt được mục đích một cách hiệu quả không? Cần phải nỗ lực để làm cho các quy trình của bạn hoạt động, nhưng một khi chúng hoạt động, bạn sẽ nhanh chóng thấy cách chúng có thể giúp công ty của bạn phát triển.

Hiệu suất

Phân tích hiệu suất là một kỹ năng quan trọng trong bất kỳ ngành nào. Khả năng xem xét kết quả của một quá trình và xác định xem nó có thành công hay không (hoặc đủ thành công ), và sau đó áp dụng những phát hiện đó cho phần còn lại của tổ chức của bạn, là một trong những chức năng chính của quá trình quản trị.
 
Sử dụng những kết quả này để phát triển các kỹ năng cá nhân, cả của bạn và đồng nghiệp của bạn, là cách chu kỳ Four Ps quay vòng không ngừng. Vì vậy, hãy quan tâm đến việc quản trị của bạn: nó có hiệu quả không?
 
Xem thêm bài viết:
 
 
 
Chúc bạn thành công !


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hotline: 0972868960
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.