Các hình thức tổ chức kinh doanh

Các hình thức tổ chức kinh doanh Một trong những quyết định đầu tiên mà bạn sẽ phải thực hiện với tư cách là chủ doanh nghiệp là cách doanh nghiệp của bạn nên được cấu trúc.


 Bạn cần biết những ưu điểm và nhược điểm của từng hình thức tổ chức kinh doanh khác nhau để đảm bảo rằng bạn đang đưa ra quyết định đúng đắn cho hoạt động kinh doanh mới của mình.
 
Tất cả các doanh nghiệp phải áp dụng một số cấu hình pháp lý xác định quyền và nghĩa vụ của những người tham gia vào quyền sở hữu, quyền kiểm soát, trách nhiệm cá nhân, tuổi thọ và cấu trúc tài chính của doanh nghiệp. Hình thức kinh doanh xác định hình thức khai thuế thu nhập nào cần nộp và các nghĩa vụ pháp lý của công ty và chủ sở hữu.
 
Đây là một quyết định lớn có ý nghĩa lâu dài, vì vậy nếu bạn không chắc chắn về hình thức kinh doanh nào là tốt nhất cho công ty của mình, bạn sẽ muốn tham khảo ý kiến ​​của một chuyên gia. May mắn thay, có một số trung tâm và cố vấn kinh doanh trên khắp Missouri hỗ trợ miễn phí trong việc hình thành một doanh nghiệp có kiến ​​thức và sẵn sàng giúp đỡ.
 
Khi bạn hình thành doanh nghiệp mới của mình, bạn cần phải tính đến những điều sau:
 
Tầm nhìn (thực tế) của bạn về quy mô và bản chất của doanh nghiệp của bạn.
Mức độ kiểm soát bạn muốn có.
Mức độ “cấu trúc” mà bạn sẵn sàng đối phó.
Tính dễ bị kiện của doanh nghiệp.
Các tác động về thuế của các cơ cấu tổ chức khác nhau.
Lãi (hoặc lỗ) dự kiến ​​của doanh nghiệp.
>> Cần một chút giúp đỡ? Điền vào biểu mẫu trợ giúp của chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn đưa ra một kế hoạch được cá nhân hóa cho doanh nghiệp và cuộc sống của bạn. Phần thưởng: dịch vụ của chúng tôi luôn miễn phí.
 
Bây giờ chúng ta hãy đi sâu vào các hình thức tổ chức kinh doanh khác nhau.

Sở hữu duy nhất

Phần lớn các doanh nghiệp nhỏ bắt đầu với tư cách là doanh nghiệp độc quyền. Các doanh nghiệp này do một người làm chủ, thường là cá nhân chịu trách nhiệm điều hành công việc hàng ngày. Chủ sở hữu duy nhất có thể là nhà thầu độc lập, người làm nghề tự do hoặc doanh nghiệp tại nhà.
 
LỢI THẾ ĐỘC QUYỀN
Chủ sở hữu nhận tất cả lợi nhuận
Lợi nhuận chỉ bị đánh thuế một lần
Chủ sở hữu đưa ra tất cả các quyết định và hoàn toàn kiểm soát công ty (cũng có thể là một bất lợi)
Hình thức sở hữu dễ dàng nhất và ít tốn kém nhất để tổ chức
NHƯỢC ĐIỂM ĐỘC QUYỀN SỞ HỮU
Không giới hạn trách nhiệm nếu có bất cứ điều gì xảy ra trong kinh doanh. Tài sản cá nhân của bạn đang gặp rủi ro (bao gồm cả nhà của bạn ở Missouri)
Hạn chế trong việc huy động vốn và có thể phải vay tiêu dùng
Không có tư cách pháp nhân riêng biệt
Mẹo: Khi xem xét việc thiết lập quyền sở hữu riêng, hãy đánh giá loại trách nhiệm pháp lý mà bạn có. Nếu bạn đang bán lời khuyên hoặc dịch vụ, bạn có thể cần một chính sách bảo hiểm sai sót và thiếu sót để bảo hiểm cho mình trước những khiếu nại do sơ suất. Xác định những gì bạn phải mất. Bạn có sở hữu một ngôi nhà hoặc tài khoản tiết kiệm? Tài sản cá nhân của bạn có thể gặp rủi ro trong trường hợp kiện tụng.

Quan hệ đối tác

Trong Quan hệ đối tác, hai hoặc nhiều người chia sẻ quyền sở hữu một doanh nghiệp. Giống như quyền sở hữu, luật pháp không phân biệt giữa doanh nghiệp và chủ sở hữu của nó. Các đối tác cần có một thỏa thuận pháp lý quy định cách thức đưa ra quyết định, lợi nhuận sẽ được chia sẻ, tranh chấp sẽ được giải quyết, cách các đối tác tương lai sẽ được nhận vào công ty hợp danh, cách thức mua lại đối tác hoặc các bước sẽ được thực hiện để giải thể sự hợp tác khi cần thiết
 
Tuyên bố từ chối trách nhiệm : Nếu bạn đang thiết lập quan hệ đối tác, điều cực kỳ quan trọng là đảm bảo mọi thứ được vạch ra trong trường hợp mọi thứ trở nên khó khăn, đặc biệt là trong trường hợp bắt đầu kinh doanh với một người thân yêu hoặc bạn bè. Tìm kiếm lời khuyên pháp lý để tạo ra một thỏa thuận hoạt động đối tác để băm ra tất cả các khả năng quyết định kinh doanh bao gồm kế hoạch kế nhiệm hoặc rút lui. Có một số dịch vụ pháp lý ở Missouri sẵn sàng hỗ trợ bạn từng bước trên đường đi.
 
LỢI THẾ HỢP TÁC 
Dễ thiết lập (ngoại trừ việc phát triển một thỏa thuận đối tác)
Tình trạng pháp lý riêng biệt để bảo vệ trách nhiệm pháp lý
Lợi nhuận chỉ bị đánh thuế một lần
Đối tác có thể có các kỹ năng bổ sung
NHỮNG BẤT LỢI TRONG QUAN HỆ ĐỐI TÁC
Các đối tác chịu trách nhiệm chung và cá nhân đối với các hành động của các đối tác khác
Lợi nhuận phải được chia sẻ với các đối tác
Ra quyết định phân chia
Doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng nếu thỏa thuận đối tác chi tiết không được thực hiện
Tập đoàn
Theo luật, một công ty được coi là một thực thể duy nhất, tách biệt với những người sở hữu nó. Một công ty có thể bị đánh thuế, bị kiện và ký kết các thỏa thuận hợp đồng. Tổng công ty có cuộc sống riêng và không giải thể khi thay đổi quyền sở hữu.
Có ba loại tập đoàn: C-Corporation, S-Corporation và Limited Liability Company.

C-Corporation

Công ty C là một công ty bị đánh thuế riêng biệt với các chủ sở hữu của nó. Nó cung cấp cho chủ sở hữu trách nhiệm hữu hạn khuyến khích chấp nhận rủi ro hơn và đầu tư tiềm năng.
 
LỢI THẾ CỦA C-CORPORATION
Trách nhiệm hữu hạn
Chuyển quyền sở hữu, cổ đông có thể bán cổ phần của mình
Vốn dễ dàng huy động hơn thông qua việc bán cổ phiếu
Công ty trả các khoản phúc lợi ngoài lề
Lợi ích về thuế
NHƯỢC ĐIỂM CỦA C-CORPORATION
Đánh thuế hai lần (thu nhập của công ty và cổ đông bị đánh thuế)
 
Có thể tốn kém để hình thành
 
Nhiều nhiệm vụ hành chính hơn - theo quy định của pháp luật phải có các cuộc họp thường niên, thông báo cho các cổ đông về cuộc họp, phải lưu giữ biên bản cuộc họp và nộp
 
Nộp thuế doanh nghiệp vào thời điểm khác với các hình thức kinh doanh khác

S-Corporation

Một công ty còn được gọi là công ty con S-tập đoàn cung cấp trách nhiệm hữu hạn cho các chủ sở hữu. Các tập đoàn S không trả thuế thu nhập thay vì thu nhập và lợi nhuận được coi là khoản phân phối. Các cổ đông phải báo cáo thu nhập của họ trên tờ khai thuế thu nhập cá nhân.
 
ƯU ĐIỂM CỦA S-CORPORATION
Trách nhiệm hữu hạn
Tránh đánh thuế hai lần
Lợi nhuận chỉ bị đánh thuế một lần
Vốn dễ dàng huy động hơn thông qua việc bán cổ phiếu
Chuyển quyền sở hữu
NHƯỢC ĐIỂM CỦA S-CORPORATION
Có thể tốn kém để hình thành
Người sở hữu cổ phiếu giới hạn ở các cá nhân, bất động sản hoặc người được ủy thác
Nhiệm vụ hành chính bắt buộc
Không thể cung cấp cho công ty các lợi ích ngoài lề có trả tiền
Người sở hữu cổ phiếu được giới hạn đối với công dân hoặc người nước ngoài cư trú tại Hoa Kỳ

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc LLC là một cấu trúc kinh doanh kết hợp cung cấp trách nhiệm pháp lý hữu hạn của một công ty và sự linh hoạt trong hoạt động của một công ty hợp danh hoặc quyền sở hữu duy nhất. Tuy nhiên, sự hình thành phức tạp và chính thức hơn so với hình thức hợp tác chung.
 
Mẹo: Việc hình thành một LLC yêu cầu chủ sở hữu doanh nghiệp phải nộp các thủ tục giấy tờ hợp pháp. Bạn có thể muốn tham khảo ý kiến ​​luật sư để hỗ trợ bạn trong quá trình này. Đây là danh sách các nhà cung cấp dịch vụ ở Missouri cung cấp hỗ trợ pháp lý.
 
LỢI THẾ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
Cấu trúc kinh doanh phổ biến nhất và được tạo riêng cho các doanh nghiệp nhỏ
Phải có bảo hiểm trong trường hợp có kiện
Pháp nhân riêng biệt
Thường bị đánh thuế như một quyền sở hữu duy nhất
Số lượng chủ sở hữu không giới hạn
NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
Có thể tốn kém để hình thành
Chi phí hành chính hàng năm
Nghĩa vụ thuế cá nhân
Hỗ trợ pháp lý và kế toán được khuyến nghị
Ai có thể giúp?
Nhiều tổ chức xây dựng doanh nghiệp ở Missouri cung cấp các dịch vụ pháp lý để giúp bạn vượt qua những giai đoạn đầu của quá trình thành lập doanh nghiệp của bạn. Bắt đầu với danh sách này hoặc chuyển đến Bộ điều hướng tài nguyên để lọc danh sách này theo vị trí, ngành của bạn và hơn thế nữa.


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hotline: 0972868960
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.