Can thiệp mạnh mẽ là gì?

Can thiệp mạnh mẽ là gì? Theo kinh nghiệm của chúng tôi, các tuyên bố can thiệp nghiêm trọng thường chống lại sự cạnh tranh sai trái hoặc hành vi trái đạo đức của một nhân viên cũ.


Nếu một bên (bị đơn) cố ý can thiệp vào quan hệ hợp đồng của người khác (nguyên đơn) với bên thứ ba, thì bị đơn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hành vi gian dối. Đây được gọi là “sự can thiệp nghiêm trọng” trong luật kinh doanh.
 
Nói một cách dễ hiểu, nguyên đơn có thể đệ trình một yêu cầu can thiệp chặt chẽ về thiệt hại đối với bị đơn, người quyết định can thiệp sai trái vào công việc kinh doanh của nguyên đơn hoặc quan hệ hợp đồng với một cá nhân hoặc công ty khác.
 
Để nguyên đơn có ưu thế trong một yêu cầu can thiệp chặt chẽ, người đó cần phải chứng minh các yếu tố sau của khiếu nại:
 
Một hợp đồng hợp lệ tồn tại giữa nguyên đơn và bên thứ ba
 
Bị đơn đã biết về hợp đồng giữa nguyên đơn và bên thứ ba
 
Hành vi của bị cáo vừa cố ý vừa không đúng
 
Hành vi của bị đơn đã trực tiếp gây thương tích cho nguyên đơn
 
Nguyên đơn phải chịu thiệt hại
 
Theo kinh nghiệm của chúng tôi, các tuyên bố can thiệp nghiêm trọng thường chống lại sự cạnh tranh sai trái hoặc hành vi trái đạo đức của một nhân viên cũ. Ví dụ: một nhân viên có thể sử dụng không đúng tập dữ liệu bí mật, độc quyền thuộc về chủ nhân cũ để giành được công việc kinh doanh của khách hàng cũ của chủ nhân đó. Khi bị đơn can thiệp một cách sai trái vào mối quan hệ kinh doanh hoặc cơ hội kinh tế của người khác, người đó có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
 
Nếu bạn đang cân nhắc gửi một khiếu nại về sự can thiệp nghiêm trọng, vui lòng hiểu rằng những tuyên bố này mang tính thực tế cao, dựa nhiều vào bằng chứng và cần phải chứng minh các yếu tố nói trên của khiếu nại để thắng kiện trước tòa.

Ba tuyên bố can thiệp phổ biến nhất

Các tòa án thường công nhận ba thành viên của “gia đình can thiệp chặt chẽ”, bao gồm: 1) can thiệp chặt chẽ vào hợp đồng hiện có, 2) can thiệp chặt chẽ vào các quan hệ kinh doanh và 3) can thiệp chặt chẽ với một lợi thế kinh tế.
 
Nếu không có hợp đồng hợp lệ giữa nguyên đơn và bên thứ ba thì việc thiết lập quan hệ kinh doanh có thể khó khăn hơn; tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không thể.
 
Một số khu vực pháp lý, chẳng hạn như Illinois, sẵn sàng công nhận rằng bị đơn đã can thiệp vào “lợi thế kinh tế” của nguyên đơn khi nó có thể được chứng minh trước tòa.
 
Để xác lập một yêu cầu trong trường hợp không có hợp đồng, nguyên đơn phải cho thấy họ có “kỳ vọng hợp lý” về lợi thế kinh tế, và bị đơn biết về điều đó.
 
Nguyên đơn cũng sẽ phải chứng minh xác suất thực tế rằng họ sẽ nhận được lợi ích kinh tế, nếu không có sự can thiệp của bị đơn.


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hotline: 0972868960
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.