Thông Tin Công Ty Cổ Phần Bất động Sản Ovanreal

Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN OVANREAL Tên giao dịch OVANREAL JSC
Mã số thuế 0316469278 Ngày cấp 2020-09-01
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở 41-43 Đường số 56, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Lê Thị Kim Oanh Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân Loại hình kinh tế Cổ phần
Cấp chương (755) Doanh nghiệp tư nhân Loại khoản (402) Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản
Ngành nghề chính Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp v

Ngành Nghề Kinh Doanh: