Thông Tin Công Ty Cổ Phần đầu Tư Vzone Global

Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VZONE GLOBAL Tên giao dịch
Mã số thuế 0109329515 Ngày cấp 2020-09-01
Cơ quan thuế quản lý Loại hình tổ chức Đang cập nhật...
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Số 16 ngõ 79 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Người đại diện Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Đang cập nhật... Loại hình kinh tế Đang cập nhật...
Cấp chương Đang cập nhật... Loại khoản Đang cập nhật...
Ngành nghề chính Xuất bản phần mềm

Ngành Nghề Kinh Doanh:Các bài viết mới