Thông Tin Công Ty Cổ Phần đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Gia Khánh

Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI GIA KHÁNH Tên giao dịch
Mã số thuế 5801441950 Ngày cấp 2020-09-01
Cơ quan thuế quản lý Loại hình tổ chức Đang cập nhật...
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Số 179A đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Người đại diện Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Đang cập nhật... Loại hình kinh tế Đang cập nhật...
Cấp chương Đang cập nhật... Loại khoản Đang cập nhật...
Ngành nghề chính Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Ngành Nghề Kinh Doanh:Các bài viết mới