Thông Tin Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Khu Công Nghiệp Hải Long

Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHU CÔNG NGHIỆP HẢI LONG Tên giao dịch HAI LONG IPS JSC
Mã số thuế 3603513254 Ngày cấp 2017-12-12
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực Biên Hòa - Vĩnh Cửu Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Số 261, đường Bùi Văn Hòa, KP. 6, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Người đại diện Trương Công Quyết Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân Loại hình kinh tế Cổ phần
Cấp chương (755) Doanh nghiệp tư nhân Loại khoản (473) Hoạt động của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp
Ngành nghề chính Cung ứng lao động tạm thời

Ngành Nghề Kinh Doanh:


 1. Chuẩn bị mặt bằng
 2. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục);
 3. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
 4. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);
 5. Xây dựng nhà các loại
 6. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 7. Xây dựng công trình công ích
 8. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 9. Lắp đặt hệ thống điện
 10. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
 11. Hoàn thiện công trình xây dựng
 12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 13. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 16. Vận tải hành khách đường bộ khác
 17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 18. Bốc xếp hàng hóa
 19. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
 20. Cung ứng lao động tạm thời
 21. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
 22. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
 23. Dịch vụ đóng gói
 24. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 25. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
 26. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
 27. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
 28. Xây dựng nhà để ở
 29. Xây dựng nhà không để ở
 30. Xây dựng công trình đường sắt
 31. Xây dựng công trình đường bộ
 32. Xây dựng công trình điện
 33. Xây dựng công trình cấp, thoát nước
 34. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
 35. Xây dựng công trình công ích khác
 36. Xây dựng công trình thủy
 37. Xây dựng công trình khai khoáng
 38. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
 39. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 40. Chuẩn bị mặt bằng
 41. Lắp đặt hệ thống điện
 42. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 43. Hoàn thiện công trình xây dựng
 44. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 45. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 46. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 47. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 48. Vận tải hành khách đường bộ khác
 49. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 50. Bốc xếp hàng hóa
 51. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
 52. Cung ứng lao động tạm thời
 53. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
 54. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
 55. Dịch vụ đóng gói
 56. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Các bài viết mới