Thông Tin Công Ty Cổ Phần Khải Lộc

Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢI LỘC Tên giao dịch
Mã số thuế 0316467993 Ngày cấp 2020-08-31
Cơ quan thuế quản lý Loại hình tổ chức Đang cập nhật...
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở 94 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Người đại diện Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Đang cập nhật... Loại hình kinh tế Đang cập nhật...
Cấp chương Đang cập nhật... Loại khoản Đang cập nhật...
Ngành nghề chính

Ngành Nghề Kinh Doanh: