Thông Tin Công Ty Cổ Phần Nha Khoa Nnd

Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA NND Tên giao dịch CÔNG TY CP NND.
Mã số thuế 1501026508 Ngày cấp 2015-06-05
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực I Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Số 04-06 đường Lưu Văn Liệt, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
Người đại diện Nguyễn Ngọc Diệu Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân Loại hình kinh tế Cổ phần
Cấp chương (754) Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh Loại khoản (195) Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
Ngành nghề chính Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

Ngành Nghề Kinh Doanh:


  1. Đại lý, môi giới, đấu giá
  2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  3. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
  4. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  5. Quảng cáo
  6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

Các bài viết mới