Thông Tin Công Ty Cổ Phần Rubber Tree

Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN RUBBER TREE Tên giao dịch RUBBER TREE JSC
Mã số thuế 1201568186 Ngày cấp 2017-12-13
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Thành phố Mỹ Tho Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Số 92, Tổ 4, Khu 2, ấp Chợ, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
Người đại diện Nguyễn Minh Luân Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân Loại hình kinh tế Cổ phần
Cấp chương (755) Doanh nghiệp tư nhân Loại khoản (194) Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
Ngành nghề chính Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Ngành Nghề Kinh Doanh:


  1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống
  2. Bán buôn thực phẩm
  3. Bán buôn đồ uống
  4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  6. Bán buôn tổng hợp
  7. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  8. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  9. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động