Thông Tin Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Fnd

Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FND Tên giao dịch
Mã số thuế 0316468605 Ngày cấp 2020-09-01
Cơ quan thuế quản lý Loại hình tổ chức Đang cập nhật...
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Số 12 đường 23, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Người đại diện Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Đang cập nhật... Loại hình kinh tế Đang cập nhật...
Cấp chương Đang cập nhật... Loại khoản Đang cập nhật...
Ngành nghề chính Bán buôn thực phẩm

Ngành Nghề Kinh Doanh: