Thông Tin Công Ty Cổ Phần Tùng Chi Sài Gòn

Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN TÙNG CHI SÀI GÒN Tên giao dịch
Mã số thuế 0316468588 Ngày cấp 2020-09-01
Cơ quan thuế quản lý Loại hình tổ chức Đang cập nhật...
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Phòng 3.10, Newton residence, 38 Trương Quốc Dung, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Người đại diện Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Đang cập nhật... Loại hình kinh tế Đang cập nhật...
Cấp chương Đang cập nhật... Loại khoản Đang cập nhật...
Ngành nghề chính Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Ngành Nghề Kinh Doanh: