Thông Tin Công Ty Tnhh Câu Lạc Bộ Bơi Sài Gòn

Tên chính thức CÔNG TY TNHH CÂU LẠC BỘ BƠI SÀI GÒN Tên giao dịch
Mã số thuế 0316468066 Ngày cấp 2020-08-31
Cơ quan thuế quản lý Loại hình tổ chức Đang cập nhật...
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở 35 Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Người đại diện Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Đang cập nhật... Loại hình kinh tế Đang cập nhật...
Cấp chương Đang cập nhật... Loại khoản Đang cập nhật...
Ngành nghề chính Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Ngành Nghề Kinh Doanh:Các bài viết mới