Thông Tin Công Ty Tnhh Cơ Khí Xây Dựng Trà Vinh

Tên chính thức CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG TRÀ VINH Tên giao dịch
Mã số thuế 0316468700 Ngày cấp 2020-09-01
Cơ quan thuế quản lý Loại hình tổ chức Đang cập nhật...
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở 50/2A Đường Thạnh Lộc 47, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Người đại diện Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Đang cập nhật... Loại hình kinh tế Đang cập nhật...
Cấp chương Đang cập nhật... Loại khoản Đang cập nhật...
Ngành nghề chính Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Ngành Nghề Kinh Doanh:Các bài viết mới