Thông Tin Công Ty Tnhh Công Nghệ Thông Minh Hubble Việt Nam

Tên chính thức CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH HUBBLE VIỆT NAM Tên giao dịch
Mã số thuế 2301147923 Ngày cấp 2020-09-01
Cơ quan thuế quản lý Loại hình tổ chức Đang cập nhật...
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Thôn Đại Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
Người đại diện Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Đang cập nhật... Loại hình kinh tế Đang cập nhật...
Cấp chương Đang cập nhật... Loại khoản Đang cập nhật...
Ngành nghề chính Sản xuất thiết bị điện khác

Ngành Nghề Kinh Doanh:Các bài viết mới