Thông Tin Công Ty Tnhh Công Thành Quảng Nam

Tên chính thức CÔNG TY TNHH CÔNG THÀNH QUẢNG NAM Tên giao dịch
Mã số thuế 4001214812 Ngày cấp 2020-09-01
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực Tam Kỳ - Phú Ninh Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở 704 Phan Chu Trinh, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
Người đại diện Nguyễn Văn Thiệu Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân Loại hình kinh tế Trách nhiệm hữu hạn
Cấp chương (755) Doanh nghiệp tư nhân Loại khoản (194) Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
Ngành nghề chính Doanh nghiệp chỉ kinh doanh ngành nghề có điều kiện khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật

Ngành Nghề Kinh Doanh:Các bài viết mới