Thông Tin Công Ty Tnhh Express Hải đăng

Tên chính thức CÔNG TY TNHH EXPRESS HẢI ĐĂNG Tên giao dịch
Mã số thuế 0109329956 Ngày cấp 2020-09-01
Cơ quan thuế quản lý Loại hình tổ chức Đang cập nhật...
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Thôn Đinh Xuyên, Xã Hòa Nam, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Người đại diện Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Đang cập nhật... Loại hình kinh tế Đang cập nhật...
Cấp chương Đang cập nhật... Loại khoản Đang cập nhật...
Ngành nghề chính Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Ngành Nghề Kinh Doanh: