Thông Tin Công Ty Tnhh Giáo Dục Quang Trung Thái Nguyên

Tên chính thức CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUANG TRUNG THÁI NGUYÊN Tên giao dịch
Mã số thuế 4601561582 Ngày cấp 2020-09-01
Cơ quan thuế quản lý Loại hình tổ chức Đang cập nhật...
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Số nhà 01, tổ dân phố 3, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Người đại diện Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Đang cập nhật... Loại hình kinh tế Đang cập nhật...
Cấp chương Đang cập nhật... Loại khoản Đang cập nhật...
Ngành nghề chính

Ngành Nghề Kinh Doanh:Các bài viết mới