Thông Tin Công Ty Tnhh Giáo Dục Và đào Tạo Mathking

Tên chính thức CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MATHKING Tên giao dịch
Mã số thuế 0109328399 Ngày cấp 2020-09-01
Cơ quan thuế quản lý Loại hình tổ chức Đang cập nhật...
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Người đại diện Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Đang cập nhật... Loại hình kinh tế Đang cập nhật...
Cấp chương Đang cập nhật... Loại khoản Đang cập nhật...
Ngành nghề chính Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Ngành Nghề Kinh Doanh: