Thông Tin Công Ty Tnhh Hải Duyên Anh

Tên chính thức CÔNG TY TNHH HẢI DUYÊN ANH Tên giao dịch
Mã số thuế 5801225195 Ngày cấp 2014-01-10
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực Lâm Hà - Đam rông Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Thôn Đức Thành, Xã Hoài Đức, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng
Người đại diện Nguyễn Hải Duyên Anh Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân Loại hình kinh tế Trách nhiệm hữu hạn
Cấp chương (754) Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh Loại khoản (194) Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
Ngành nghề chính Bán buôn cà phê

Ngành Nghề Kinh Doanh:


  1. Bán buôn cà phê

Các bài viết mới