Thông Tin Công Ty Tnhh Mtv Giáo Dục Thành Sơn

Tên chính thức CÔNG TY TNHH MTV GIÁO DỤC THÀNH SƠN Tên giao dịch
Mã số thuế 3901303326 Ngày cấp 2020-09-01
Cơ quan thuế quản lý Loại hình tổ chức Đang cập nhật...
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Tổ 1, Ấp Xóm Lò, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh
Người đại diện Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Đang cập nhật... Loại hình kinh tế Đang cập nhật...
Cấp chương Đang cập nhật... Loại khoản Đang cập nhật...
Ngành nghề chính Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Ngành Nghề Kinh Doanh:Các bài viết mới