Thông Tin Công Ty Tnhh Mtv P. Thanh Trí

Tên chính thức CÔNG TY TNHH MTV P. THANH TRÍ Tên giao dịch
Mã số thuế 1201634047 Ngày cấp 2020-09-02
Cơ quan thuế quản lý Loại hình tổ chức Đang cập nhật...
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Số 68 Tứ Kiệt, Khu phố 1, Phường 1, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
Người đại diện Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Đang cập nhật... Loại hình kinh tế Đang cập nhật...
Cấp chương Đang cập nhật... Loại khoản Đang cập nhật...
Ngành nghề chính Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Ngành Nghề Kinh Doanh:


 1. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 2. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
 3. Xây dựng công trình đường sắt
 4. Xây dựng công trình đường bộ
 5. Xây dựng công trình điện
 6. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
 9. Khai thác và thu gom than non
 10. Khai thác muối
 11. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
 12. Xây dựng công trình công ích khác
 13. Phá dỡ
 14. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 15. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
 16. Khai thác và thu gom than bùn
 17. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
 18. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
 19. Xây dựng nhà không để ở
 20. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 21. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 22. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và t.bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửahàng chuyêndoanh
 23. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
 24. Xây dựng công trình thủy
 25. Xây dựng công trình khai khoáng
 26. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
 27. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 28. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 29. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 30. Khai thác và thu gom than cứng
 31. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
 32. Xây dựng công trình cấp, thoát nước
 33. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 34. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 35. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
 36. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao
 37. Sản xuất sắt, thép, gang
 38. Xây dựng nhà để ở
 39. Bánlẻđồđiệngd,giường,tủ,bàn,ghế&đồnộithấtt.tự,đèn&bộđènđiện,đồdùnggđkhácCĐPVĐtrongcácc.hàngc.doanh
 40. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
 41. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Các bài viết mới