Thông Tin Công Ty Tnhh Mtv Vin Anh Hy

Tên chính thức CÔNG TY TNHH MTV VIN ANH HY Tên giao dịch
Mã số thuế 3502434711 Ngày cấp 2020-09-01
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở 7/16 Phước Thắng, Phường 12, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Người đại diện Trần Nhật Anh Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân Loại hình kinh tế Trách nhiệm hữu hạn
Cấp chương (755) Doanh nghiệp tư nhân Loại khoản (194) Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
Ngành nghề chính

Ngành Nghề Kinh Doanh: