Thông Tin Công Ty Tnhh Shafivina

Tên chính thức CÔNG TY TNHH SHAFIVINA Tên giao dịch
Mã số thuế 0316468041 Ngày cấp 2020-09-01
Cơ quan thuế quản lý Loại hình tổ chức Đang cập nhật...
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở 118/4 Tôn Thất Hiệp, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Người đại diện Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Đang cập nhật... Loại hình kinh tế Đang cập nhật...
Cấp chương Đang cập nhật... Loại khoản Đang cập nhật...
Ngành nghề chính Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

Ngành Nghề Kinh Doanh: