Thông Tin Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Trang Việt Nam

Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG TRANG VIỆT NAM Tên giao dịch
Mã số thuế 0316463011 Ngày cấp 2020-08-28
Cơ quan thuế quản lý Loại hình tổ chức Đang cập nhật...
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở 70/41D Đường 339 , Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Người đại diện Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Đang cập nhật... Loại hình kinh tế Đang cập nhật...
Cấp chương Đang cập nhật... Loại khoản Đang cập nhật...
Ngành nghề chính Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác

Ngành Nghề Kinh Doanh:Các bài viết mới