Thông Tin Công Ty Tnhh Thương Mại Và Hỗ Trợ Giáo Dục Tâm Phúc

Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC TÂM PHÚC Tên giao dịch
Mã số thuế 0109324940 Ngày cấp 2020-08-31
Cơ quan thuế quản lý Loại hình tổ chức Đang cập nhật...
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở xóm 9, thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Người đại diện Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Đang cập nhật... Loại hình kinh tế Đang cập nhật...
Cấp chương Đang cập nhật... Loại khoản Đang cập nhật...
Ngành nghề chính

Ngành Nghề Kinh Doanh: