Thông Tin Công Ty Tnhh Truyền Thông Asiacoms

Tên chính thức CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ASIACOMS Tên giao dịch ASIACOMS CO.,LTD
Mã số thuế 0313127879 Ngày cấp 2015-02-05
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở 170/93 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Đinh Thị Huệ Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân Loại hình kinh tế Trách nhiệm hữu hạn 2 TV trở lên
Cấp chương (754) Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh Loại khoản (231) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải
Ngành nghề chính Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Ngành Nghề Kinh Doanh:


 1. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
 2. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
 3. Bán buôn thực phẩm
 4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 6. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 7. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
 8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 9. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
 10. Hoạt động tư vấn quản lý
 11. Quảng cáo
 12. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 13. Hoạt động nhiếp ảnh
 14. Đại lý du lịch
 15. Điều hành tua du lịch
 16. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
 17. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 18. Giáo dục mầm non
 19. Giáo dục tiểu học
 20. Bán buôn thực phẩm
 21. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 22. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 23. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 24. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
 25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 26. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
 27. Hoạt động viễn thông khác
 28. Hoạt động tư vấn quản lý
 29. Quảng cáo
 30. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 31. Hoạt động nhiếp ảnh
 32. Đại lý du lịch
 33. Điều hành tua du lịch
 34. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
 35. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 37. Giáo dục nhà trẻ
 38. Giáo dục mẫu giáo
 39. Giáo dục tiểu học
 40. Giáo dục trung học cơ sở
 41. Giáo dục trung học phổ thông
 42. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Các bài viết mới