Thông Tin Công Ty Tnhh Xây Dựng-thương Mại Tiến Anh

Tên chính thức CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG-THƯƠNG MẠI TIẾN ANH Tên giao dịch CÔNG TY TIẾN ANH
Mã số thuế 2800985261 Ngày cấp 2006-06-05
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực thành phố Sầm Sơn - Quảng Xương Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Khu phố Sơn Hải - P Trường Sơn, Thành Phố Sầm Sơn, Thanh Hoá
Người đại diện Văn Tiến Dũng Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân Loại hình kinh tế Trách nhiệm hữu hạn 2 TV trở lên
Cấp chương (755) Doanh nghiệp tư nhân Loại khoản (311) Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Ngành nghề chính Dịch vụ lưu trú

Ngành Nghề Kinh Doanh:


  1. Dịch vụ lưu trú

Các bài viết mới