Thông Tin Công Ty Tnhh Xây Dựng Trần Nhân

Tên chính thức CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRẦN NHÂN Tên giao dịch
Mã số thuế 0316460814 Ngày cấp 2020-08-28
Cơ quan thuế quản lý Loại hình tổ chức Đang cập nhật...
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở 214 Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Người đại diện Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Đang cập nhật... Loại hình kinh tế Đang cập nhật...
Cấp chương Đang cập nhật... Loại khoản Đang cập nhật...
Ngành nghề chính

Ngành Nghề Kinh Doanh: