Thông Tin Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Bất động Sản Mỹ điền Phát

Tên chính thức CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MỸ ĐIỀN PHÁT Tên giao dịch
Mã số thuế 3702906626 Ngày cấp 2020-08-28
Cơ quan thuế quản lý Loại hình tổ chức Đang cập nhật...
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở 444 Tổ 14A ,Khu Phố Tân Phú 1, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Người đại diện Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Đang cập nhật... Loại hình kinh tế Đang cập nhật...
Cấp chương Đang cập nhật... Loại khoản Đang cập nhật...
Ngành nghề chính Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Ngành Nghề Kinh Doanh:Các bài viết mới