Thông Tin Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hồng Quảng

Tên chính thức CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỒNG QUẢNG Tên giao dịch
Mã số thuế 0200673789 Ngày cấp 2006-06-21
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực Kiến An - An Lão Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Số 26A Tổ 1b khu I - Phường Quán trữ, Quận Kiến An, Hải Phòng
Người đại diện Đỗ Văn Hồng Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân Loại hình kinh tế Trách nhiệm hữu hạn 2 TV trở lên
Cấp chương (754) Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh Loại khoản (168) Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác
Ngành nghề chính Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác

Ngành Nghề Kinh Doanh:


  1. Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác