Thông Tin Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kỹ Thuật Công Trình Hoàng Gia

Tên chính thức CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH HOÀNG GIA Tên giao dịch
Mã số thuế 0109325912 Ngày cấp 2020-08-28
Cơ quan thuế quản lý Loại hình tổ chức Đang cập nhật...
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Số 158m1b Khu Đô Thị Thanh Hà Cenco5, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Người đại diện Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Đang cập nhật... Loại hình kinh tế Đang cập nhật...
Cấp chương Đang cập nhật... Loại khoản Đang cập nhật...
Ngành nghề chính Sản xuất máy chuyên dụng khác

Ngành Nghề Kinh Doanh: