Thông Tin Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Công Nghệ Xanh Ph

Tên chính thức CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ XANH PH Tên giao dịch
Mã số thuế 3301682055 Ngày cấp 2020-09-01
Cơ quan thuế quản lý Loại hình tổ chức Đang cập nhật...
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Thôn Nam Dương, Xã Quảng Vinh, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người đại diện Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Đang cập nhật... Loại hình kinh tế Đang cập nhật...
Cấp chương Đang cập nhật... Loại khoản Đang cập nhật...
Ngành nghề chính Trồng cây hàng năm khác

Ngành Nghề Kinh Doanh: