Thông Tin đài Truyền Thanh Thành Phố Long Xuyên

Tên chính thức ĐÀI TRUYỀN THANH THÀNH PHỐ LONG XUYÊN Tên giao dịch
Mã số thuế 1601615786 Ngày cấp 2011-12-12
Cơ quan thuế quản lý Chi cục thuế Tp. Long Xuyên Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)
Địa chỉ trụ sở 309/5A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang
Người đại diện Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh Loại hình kinh tế Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang
Cấp chương (640) Đài Phát thanh Loại khoản (554) Hoạt động triển lãm, thông tin thuộc lĩnh vực văn hóa, nhà văn hóa
Ngành nghề chính Hoạt động phát thanh

Ngành Nghề Kinh Doanh:


  1. Hoạt động phát thanh