Thông Tin Doanh Nghiệp Mới Thành Lập Năm 2020
Doanh Nghiệp Tư Nhân Quốc Khánh đắkmil

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quốc Khánh đắkmil

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 18 đường Hùng Vương, Khối 7, Thị Trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424290
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Trang Trại Thành An

Công Ty Tnhh Trang Trại Thành An

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thôn 6, Xã Đắk Wer, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424639
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh điện Năng Lượng Khánh Dương

Công Ty Tnhh điện Năng Lượng Khánh Dương

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thôn Bon N'tinh, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424565
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Chăn Nuôi Minh Phú

Công Ty Tnhh Chăn Nuôi Minh Phú

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thôn Tân Định, Xã Đắk Gằn, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424597
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh điện Năng Lượng Xuân Dương

Công Ty Tnhh điện Năng Lượng Xuân Dương

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thôn Bon N'tinh, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424614
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh điện Năng Lượng ánh Dương

Công Ty Tnhh điện Năng Lượng ánh Dương

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thôn Bon N'tinh, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424572
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Cổ Phần Bất động Sản Gia Nghĩa

Công Ty Cổ Phần Bất động Sản Gia Nghĩa

- Địa Chỉ Trụ Sở: Tổ dân phố 05, Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424477
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Gia Nguyễn đắk Nông

Công Ty Tnhh Gia Nguyễn đắk Nông

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thôn 3, Xã Quảng Tín, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424607
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh đầu Tư Và Phát Triển Bảo Ngọc

Công Ty Tnhh đầu Tư Và Phát Triển Bảo Ngọc

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 216, đường Tôn Đức Thắng, TDP 7, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424558
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Vũ Gia đắk Nông

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Vũ Gia đắk Nông

- Địa Chỉ Trụ Sở: Tổ dân phố 3, Thị Trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424540
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Hợp Tác Xã Bảo Quản Nông Sản Công Nghệ Cao đắk Nông

Hợp Tác Xã Bảo Quản Nông Sản Công Nghệ Cao đắk Nông

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 11, Thôn 5, Xã Quảng Tín, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424501
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Hợp tác xã

Công Ty Tnhh Dano Tech

Công Ty Tnhh Dano Tech

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thôn 3, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424445
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Nam Tiến Thịnh Phát

Công Ty Tnhh Nam Tiến Thịnh Phát

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thôn Nam Tiến, Xã Ea Pô, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424452
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Higg Tây Nguyên

Công Ty Tnhh đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Higg Tây Nguyên

- Địa Chỉ Trụ Sở: Tổ, Thị Trấn Đức An, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424438
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Mtq

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Mtq

- Địa Chỉ Trụ Sở: Tổ dân phố 4, Thị Trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424420
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh S - Star

Công Ty Tnhh S - Star

- Địa Chỉ Trụ Sở: Tổ 2, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424484
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Tm Dv Kĩ Thuật Khải Anh

Công Ty Tnhh Tm Dv Kĩ Thuật Khải Anh

- Địa Chỉ Trụ Sở: Quốc lộ 14, Thôn 7, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424413
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Sunrise Quốc Việt

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Sunrise Quốc Việt

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thôn 9, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424396
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Xây Dựng Quốc Dũng đắk Nông

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Xây Dựng Quốc Dũng đắk Nông

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thôn Kuăl 3, Xã Đắk N'Drung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424389
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Tư Vấn Xây Dựng Phúc Việt Phát

Công Ty Tnhh Tư Vấn Xây Dựng Phúc Việt Phát

- Địa Chỉ Trụ Sở: Tổ 2, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424364
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Mtv Quang Hồng đăk Nông

Công Ty Tnhh Mtv Quang Hồng đăk Nông

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thôn 7, Xã Đắk R Măng, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424357
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Cổ Phần Helios Village

Công Ty Cổ Phần Helios Village

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 32, Đường Hoàng Diệu, Tổ dân phố 4, Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424332
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Thương Mại, Dịch Vụ, Nông Nghiệp An Phúc Ap

Công Ty Tnhh Thương Mại, Dịch Vụ, Nông Nghiệp An Phúc Ap

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thôn Thuận Lợi, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424318
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Hợp Tác Xã Nông Sản An Toàn Nghĩa Trung

Hợp Tác Xã Nông Sản An Toàn Nghĩa Trung

- Địa Chỉ Trụ Sở: Tổ 3, Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424251
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Hợp tác xã

Công Ty Tnhh Thủy điện đắk Sor 5

Công Ty Tnhh Thủy điện đắk Sor 5

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thôn Đắk Cao, Xã Đắk Sôr, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424269
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Cổ Phần đầu Tư Phúc Lộc đắk Nông

Công Ty Cổ Phần đầu Tư Phúc Lộc đắk Nông

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 62, đường Nơ Trang Long, Tổ dân phố 2, Thị Trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424244
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Cổ Phần đầu Tư Phát Triển Tà đùng

Công Ty Cổ Phần đầu Tư Phát Triển Tà đùng

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 174, Đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424195
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Cổ Phần Xd -tm -dv & Sx Htb

Công Ty Cổ Phần Xd -tm -dv & Sx Htb

- Địa Chỉ Trụ Sở: Lô G2, Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp BMC, Thôn 1, Xã Đắk Ha, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424212
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Hợp Tác Xã Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Thiên Bảo

Hợp Tác Xã Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Thiên Bảo

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thôn 02, Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424188
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Hợp tác xã

Công Ty Cp Năng Lượng Lộc điền

Công Ty Cp Năng Lượng Lộc điền

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thôn Đức Bình, Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424050
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Một Thành Viên điện Năng Lượng Hải Toàn

Công Ty Tnhh Một Thành Viên điện Năng Lượng Hải Toàn

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thôn 6, Xã Trúc Sơn, Huyện Cư Jút, Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424029
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn

Công Ty Tnhh Một Thành Viên điện Năng Lượng Quang Dương

Công Ty Tnhh Một Thành Viên điện Năng Lượng Quang Dương

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thôn Bon N'tinh, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400423498
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn

Công Ty Tnhh điện Năng Lượng Nguyên Dương

Công Ty Tnhh điện Năng Lượng Nguyên Dương

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thôn Bon N'tinh, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400423297
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn

Công Ty Tnhh điện Năng Lượng Minh Dương

Công Ty Tnhh điện Năng Lượng Minh Dương

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thôn Bon N'tinh, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400423272
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn

Công Ty Tnhh điện Năng Lượng Nhật Dương

Công Ty Tnhh điện Năng Lượng Nhật Dương

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thôn Bon N'tinh, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400422945
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn

Công Ty Tnhh Song Dương Dakmil

Công Ty Tnhh Song Dương Dakmil

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số nhà 156, TDP 13, Thị trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424068
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn 2 TV trở lên

Công Ty Tnhh Truyền Thông Tây Nguyên

Công Ty Tnhh Truyền Thông Tây Nguyên

- Địa Chỉ Trụ Sở: Tổ dân phố 4, Phường Nghĩa Đức, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400424124
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh đt Và Pt Hlc đắk Nông

Công Ty Tnhh đt Và Pt Hlc đắk Nông

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 66, Đường Tống Duy Tân, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400423995
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Phước Duy

Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Phước Duy

- Địa Chỉ Trụ Sở: Tổ dân phố 1, Thị Trấn Đức An, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400423970
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Quảng Cáo Và Công Nghệ Minh Anh

Công Ty Tnhh Quảng Cáo Và Công Nghệ Minh Anh

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 12 Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400423988
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh đầu Tư Tân Thành

Công Ty Tnhh đầu Tư Tân Thành

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thôn Đắk Hoa, Xã Tân Thành, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400423956
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Anh Dũng

Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Anh Dũng

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400423917
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn 2 TV trở lên

Công Ty Tnhh Mtv Thương Mại Dịch Vụ Minh Anh đno

Công Ty Tnhh Mtv Thương Mại Dịch Vụ Minh Anh đno

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thôn 4, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400423949
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Limexco Tây Nguyên La

Công Ty Tnhh Limexco Tây Nguyên La

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 79, Đường ba tháng hai, Tổ 2, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400423882
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn

Công Ty Tnhh Limexco Tây Nguyên So

Công Ty Tnhh Limexco Tây Nguyên So

- Địa Chỉ Trụ Sở: Số 79, Đường 3/2, Tổ 2, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400423875
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn

Công Ty Cổ Phần đầu Tư Du Lịch Tây Nguyên

Công Ty Cổ Phần đầu Tư Du Lịch Tây Nguyên

- Địa Chỉ Trụ Sở: Đường Lê Duẩn, Tổ 3, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400423868
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Cổ phần

Công Ty Tnhh Quảng Tín Vn

Công Ty Tnhh Quảng Tín Vn

- Địa Chỉ Trụ Sở: Quốc lộ 14, Thôn 10, Xã Quảng Tín, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400423804
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh đầu Tư Green đắk Nông

Công Ty Tnhh đầu Tư Green đắk Nông

- Địa Chỉ Trụ Sở: Tổ 2, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400423811
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Phương đông đắk Nông

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Phương đông đắk Nông

- Địa Chỉ Trụ Sở: Tổ 2, Thị Trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400423762
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thành Long đắk Nông

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thành Long đắk Nông

- Địa Chỉ Trụ Sở: Thôn 1, Xã Đắk Wer, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông
- Mã số thuế: 6400423755
- Loại Hình Doanh Nghiệp: Đang cập nhật...

Trang 1 ||Trang 2 || Trang 3 ||Trang 4 ||Trang 5 ||Next