Thông Tin đoàn đại Biểu Quốc Hội Tỉnh đắk Lắk

Tên chính thức ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐẮK LẮK Tên giao dịch
Mã số thuế 6001700044 Ngày cấp 2020-09-01
Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Tỉnh Đắk Lắk Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở 09 Lê Duẩn, Phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Người đại diện Y Khút Niê Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Kinh tế nhà nước (100% vốn nhà nước) Loại hình kinh tế Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang
Cấp chương (555) Doanh nghiệp tư nhân Loại khoản (461) Hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngành nghề chính Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị

Ngành Nghề Kinh Doanh: