Thông Tin Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải Phương

Tên chính thức DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI PHƯƠNG Tên giao dịch HẢI PHƯƠNG
Mã số thuế 1900289499 Ngày cấp 2006-02-14
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực Giá Rai - Đông Hải Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở 186 ấp 4, Phường 1, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu
Người đại diện Quách Ngọc Hương Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân Loại hình kinh tế Doanh nghiệp tư nhân
Cấp chương (755) Doanh nghiệp tư nhân Loại khoản (194) Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
Ngành nghề chính Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Ngành Nghề Kinh Doanh:


  1. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
  2. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
  3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  4. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  7. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

Các bài viết mới