Thông Tin Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Sơn Nghĩa

Tên chính thức DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG SƠN NGHĨA Tên giao dịch
Mã số thuế 1300388106 Ngày cấp 2005-01-14
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực Chợ Lách - Mỏ Cày Bắc Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở 112/29, ấp Vĩnh Hưng 1, Xã Vĩnh Thành, Huyện Chợ Lách, Bến Tre
Người đại diện Vương Hồng Nghĩa Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân Loại hình kinh tế Doanh nghiệp tư nhân
Cấp chương (755) Doanh nghiệp tư nhân Loại khoản (195) Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
Ngành nghề chính Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp

Ngành Nghề Kinh Doanh:


  1. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
  2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống
  3. Hoạt động cấp tín dụng khác