Thông Tin Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Mộc Lan

Tên chính thức DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN MỘC LAN Tên giao dịch MOC LAN HOTEL PRIVATE ENTERPRISE
Mã số thuế 0310601032 Ngày cấp 2011-01-24
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở 12/23 đường Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Cáp Đức Lâm Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân Loại hình kinh tế Doanh nghiệp tư nhân
Cấp chương (755) Doanh nghiệp tư nhân Loại khoản (311) Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Ngành nghề chính Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Ngành Nghề Kinh Doanh:


  1. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Các bài viết mới