Thông Tin Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhà Hàng ăn Uống Biển Nhớ

Tên chính thức DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ HÀNG ĂN UỐNG BIỂN NHỚ Tên giao dịch
Mã số thuế 0316468690 Ngày cấp 2020-09-01
Cơ quan thuế quản lý Loại hình tổ chức Đang cập nhật...
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở 583/1 Nguyễn Bình, ấp 1, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Người đại diện Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Đang cập nhật... Loại hình kinh tế Đang cập nhật...
Cấp chương Đang cập nhật... Loại khoản Đang cập nhật...
Ngành nghề chính Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Ngành Nghề Kinh Doanh:Các bài viết mới