Thông Tin Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhựt Quốc Linh

Tên chính thức DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHỰT QUỐC LINH Tên giao dịch
Mã số thuế 1200490459 Ngày cấp 2006-02-16
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cái Bè Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở ấp An Thạnh, Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang
Người đại diện Lê Thị Phượng Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân Loại hình kinh tế Doanh nghiệp tư nhân
Cấp chương (755) Doanh nghiệp tư nhân Loại khoản (071) Sản xuất chế biến thực phẩm.
Ngành nghề chính Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

Ngành Nghề Kinh Doanh:


  1. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh