Thông Tin đội Thu Văn Phòng Chi Cục Thuế Huyện Trùng Khánh

Tên chính thức ĐỘI THU VĂN PHÒNG CHI CỤC THUẾ HUYỆN TRÙNG KHÁNH Tên giao dịch
Mã số thuế 4800886698 Ngày cấp 2015-02-06
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực Trùng Khánh - Trà Lĩnh Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Tổ 11 thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng
Người đại diện Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh Loại hình kinh tế Khác
Cấp chương (018) Bộ Tài chính Loại khoản (345) Các biện pháp tài chính
Ngành nghề chính Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Ngành Nghề Kinh Doanh:


  1. Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp