Thông Tin Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Xanh Thanh Hóa

Tên chính thức HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XANH THANH HÓA Tên giao dịch HTX DV NN XANH THANH HÓA
Mã số thuế 2802872425 Ngày cấp 2020-09-01
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực thành phố Thanh Hóa - Đông Sơn Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Phố 8, Phường Đông Cương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
Người đại diện Lê Anh Ngọc Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tập thể Loại hình kinh tế Hợp tác xã
Cấp chương (756) Hợp tác xã Loại khoản (011) Trồng trọt
Ngành nghề chính

Ngành Nghề Kinh Doanh: