Thông Tin Hợp Tác Xã Nông Lâm Nghiệp Tiến Hưng

Tên chính thức HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP TIẾN HƯNG Tên giao dịch
Mã số thuế 2400772808 Ngày cấp 2015-10-28
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực Lục Ngạn - Sơn Động Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Thôn Đồng Giao, Xã Quý Sơn, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang
Người đại diện Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tập thể Loại hình kinh tế Hợp tác xã
Cấp chương (756) Hợp tác xã Loại khoản (011) Trồng trọt
Ngành nghề chính Chế biến và bảo quản rau quả khác

Ngành Nghề Kinh Doanh:


  1. Chế biến và bảo quản rau quả khác

Các bài viết mới