Thông Tin Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Phúc Lâm

Tên chính thức HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHÚC LÂM Tên giao dịch
Mã số thuế 0107262738 Ngày cấp 2015-12-22
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực Ứng Hòa - Mỹ Đức Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Thôn Phúc Lâm, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội
Người đại diện Phạm Quý Ba Địa chỉ người đại diện
Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tập thể Loại hình kinh tế Hợp tác xã
Cấp chương (756) Hợp tác xã Loại khoản (014) Hoạt động dịch vụ nông nghiệp
Ngành nghề chính Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

Ngành Nghề Kinh Doanh:


  1. Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

Các bài viết mới