Khái niệm cơ bản về cấu trúc công ty

Khái niệm cơ bản về cấu trúc công ty CEO, CFO, chủ tịch và phó chủ tịch — sự khác biệt là gì? Với sự thay đổi của chân trời doanh nghiệp, việc theo dõi những gì mọi người làm và vị trí


Chúng ta có nên chú ý nhiều hơn đến những tin tức liên quan đến giám đốc tài chính hay phó chủ tịch không? Chính xác thì họ làm gì?
 
Quản trị công ty là một trong những lý do chính khiến các thuật ngữ này tồn tại. Sự phát triển của sở hữu công đã tạo ra sự tách biệt giữa sở hữu và quản lý. Trước thế kỷ 20, nhiều công ty nhỏ, thuộc sở hữu gia đình và do gia đình tự quản. Ngày nay, nhiều tập đoàn quốc tế lớn giao dịch công khai trên một hoặc nhiều sàn giao dịch toàn cầu. 
 
Trong nỗ lực tạo ra một công ty trong đó lợi ích của các cổ đông được quan tâm, nhiều công ty đã thực hiện hệ thống phân cấp công ty hai cấp . Ở cấp thứ nhất là hội đồng quản trị hoặc giám đốc : những cá nhân này do các cổ đông của tập đoàn bầu ra.
 
Khái niệm cơ bản về cấu trúc công ty
 
Cấu trúc công ty phổ biến nhất ở Hoa Kỳ bao gồm một ban giám đốc và đội ngũ quản lý. 
Ban giám đốc thường bao gồm các giám đốc bên trong, những người làm việc hàng ngày tại công ty và các giám đốc bên ngoài, những người có thể đưa ra các đánh giá khách quan.
Người đứng đầu hầu hết các nhóm quản lý đều có ít nhất một Giám đốc điều hành (CEO), một Giám đốc tài chính (CFO) và một Giám đốc điều hành (COO).
Ở cấp thứ hai là quản lý cấp trên: những cá nhân này được thuê bởi ban giám đốc. Hãy bắt đầu bằng cách xem xét kỹ hơn ban giám đốc và những gì các thành viên của ban giám đốc làm. Xin lưu ý rằng cấu trúc công ty này là điều phổ biến ở Hoa Kỳ; ở các nước khác, cấu trúc công ty có thể hơi khác.
 
Hiểu khái niệm cơ bản về cấu trúc công ty

Ban giám đốc

Do các cổ đông bầu ra, hội đồng quản trị bao gồm hai loại đại diện. Loại đầu tiên liên quan đến các giám đốc bên trong được chọn từ bên trong công ty. Đây có thể là Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính, người quản lý hoặc bất kỳ người nào khác làm việc cho công ty hàng ngày.
 
Loại người đại diện khác bao gồm các giám đốc bên ngoài , được lựa chọn từ bên ngoài và được coi là độc lập với công ty. Vai trò của hội đồng quản trị là giám sát đội ngũ quản lý của tập đoàn, hoạt động như một người bênh vực cho các cổ đông. Về bản chất, hội đồng quản trị cố gắng đảm bảo rằng lợi ích của cổ đông được phục vụ tốt. 
 
Thành viên hội đồng quản trị có thể được chia thành ba loại:
 
Chủ tịch: Về mặt kỹ thuật là lãnh đạo của tập đoàn, chủ tịch hội đồng quản trị chịu trách nhiệm điều hành hội đồng quản trị một cách trơn tru và hiệu quả. Nhiệm vụ của họ thường bao gồm duy trì liên lạc chặt chẽ với giám đốc điều hành và giám đốc điều hành cấp cao, xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty, đại diện cho ban lãnh đạo và hội đồng quản trị với công chúng và cổ đông, và duy trì tính toàn vẹn của công ty. Chủ tịch được bầu từ hội đồng quản trị.
 
Giám đốc bên trong: Các giám đốc này chịu trách nhiệm phê duyệt ngân sách cấp cao do quản lý cấp trên chuẩn bị, thực hiện và giám sát chiến lược kinh doanh, đồng thời phê duyệt các sáng kiến ​​và dự án cốt lõi của công ty. Các giám đốc bên trong là các cổ đông hoặc các nhà quản lý cấp cao trong công ty.
 
Các giám đốc bên trong giúp cung cấp quan điểm nội bộ cho các thành viên khác trong hội đồng quản trị. Những cá nhân này cũng được gọi là giám đốc điều hành nếu họ là một phần của đội ngũ quản lý của công ty.
 
Giám đốc bên ngoài: Mặc dù có trách nhiệm giống như các giám đốc bên trong trong việc xác định định hướng chiến lược và chính sách của công ty, nhưng các giám đốc bên ngoài lại khác ở chỗ họ không trực tiếp là thành viên của nhóm quản lý. Mục đích của việc có các giám đốc bên ngoài là để cung cấp các quan điểm khách quan về các vấn đề được đưa ra hội đồng quản trị.

Nhóm quản lý

Là cấp khác của công ty, đội ngũ quản lý chịu trách nhiệm trực tiếp về hoạt động hàng ngày và lợi nhuận của công ty.
 
Giám đốc điều hành (CEO): Là người quản lý cao nhất, CEO thường chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của tập đoàn và báo cáo trực tiếp với chủ tịch và hội đồng quản trị. Giám đốc điều hành có trách nhiệm thực hiện các quyết định và sáng kiến ​​của hội đồng quản trị, cũng như duy trì hoạt động trơn tru của công ty với sự hỗ trợ của ban lãnh đạo cấp cao.
 
Thông thường, Giám đốc điều hành cũng sẽ được chỉ định làm chủ tịch của công ty và do đó là một trong những giám đốc nội bộ trong hội đồng quản trị (nếu không phải là chủ tịch). Tuy nhiên, có nhiều ý kiến ​​cho rằng CEO của một công ty không nên đồng thời là chủ tịch của công ty để đảm bảo tính độc lập của chủ tịch và phân quyền rõ ràng.
 
Giám đốc điều hành (COO): Chịu trách nhiệm về hoạt động của tập đoàn, COO phụ trách các vấn đề liên quan đến tiếp thị, bán hàng, sản xuất và nhân sự. Thường thực hành nhiều hơn Giám đốc điều hành, COO trông coi các hoạt động hàng ngày trong khi cung cấp phản hồi cho Giám đốc điều hành. COO thường được gọi là phó chủ tịch cấp cao.
 
Giám đốc tài chính (CFO): Cũng báo cáo trực tiếp cho Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính chịu trách nhiệm phân tích và xem xét dữ liệu tài chính, báo cáo kết quả hoạt động tài chính, chuẩn bị ngân sách và giám sát các khoản thu và chi phí.
 
Giám đốc tài chính được yêu cầu phải trình bày thông tin này cho hội đồng quản trị theo định kỳ và cung cấp cho các cổ đông và các cơ quan quản lý như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Cũng thường được gọi là phó chủ tịch cấp cao, giám đốc tài chính thường xuyên kiểm tra tình hình tài chính và tính toàn vẹn của công ty.

Cân nhắc đặc biệt

Cùng với nhau, ban lãnh đạo và hội đồng quản trị có mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa giá trị của cổ đông . Về lý thuyết, ban lãnh đạo trông coi các hoạt động hàng ngày và hội đồng quản trị đảm bảo rằng các cổ đông được đại diện đầy đủ. Nhưng thực tế là nhiều hội đồng quản trị bao gồm các thành viên của đội ngũ quản lý. 
 
Khi bạn đang nghiên cứu một công ty, bạn nên xem liệu có sự cân bằng tốt giữa các thành viên hội đồng quản trị nội bộ và bên ngoài hay không. Những tín hiệu đáng mừng khác là sự tách biệt giữa vai trò CEO và chủ tịch và một loạt các chuyên môn nghiệp vụ trong hội đồng quản trị từ kế toán, luật sư và giám đốc điều hành.
 
Không có gì lạ khi thấy các hội đồng quản trị bao gồm Giám đốc điều hành hiện tại (người là chủ tịch), Giám đốc tài chính và Giám đốc điều hành, cùng với Giám đốc điều hành đã nghỉ hưu, các thành viên trong gia đình, v.v. Điều này không nhất thiết báo hiệu rằng một công ty là một khoản đầu tư tồi, nhưng với tư cách là một cổ đông, bạn nên đặt câu hỏi liệu cấu trúc công ty như vậy có mang lại lợi ích tốt nhất cho bạn hay không.

Xem thêm bài viết:

⇒ Bốn phương pháp quản trị doanh nghiệp

⇒ Nguyên tắc quản trị doanh nghiệp

Chúc bạn thành công !CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hotline: 0972868960
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.