Nguyên tắc quản trị doanh nghiệp

Nguyên tắc quản trị doanh nghiệp Quản trị công ty là sự kết hợp của các quy tắc, quy trình hoặc luật pháp mà doanh nghiệp được điều hành, quản lý hoặc kiểm soát.


Thuật ngữ này bao gồm các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến lợi ích của các bên liên quan của công ty  , bao gồm cổ đông, khách hàng, nhà cung cấp, cơ quan quản lý của chính phủ và sự quản lý. Các  ban giám đốc  có trách nhiệm tạo khuôn khổ cho quản trị doanh nghiệp mà tiến hành Canh lề tốt nhất kinh doanh với mục tiêu.
 
Các quy trình cụ thể có thể được vạch ra trong quản trị công ty bao gồm  kế hoạch hành động , đo lường hiệu quả hoạt động, thông lệ công bố thông tin, quyết định bồi thường điều hành, chính sách cổ tức, thủ tục giải quyết xung đột lợi ích và các hợp đồng rõ ràng hoặc ngầm hiểu giữa công ty và các bên liên quan.
 
Nguyên tắc quản trị doanh nghiệp
 
Một ví dụ về quản trị công ty tốt là một cấu trúc được xác định rõ ràng và có hiệu lực, hoạt động vì lợi ích của tất cả mọi người liên quan bằng cách đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức được chấp nhận, các thông lệ tốt nhất và luật chính thức. Ngoài ra, quản trị công ty tồi được coi là có cấu trúc kém, mơ hồ và không tuân thủ, có thể gây tổn hại đến hình ảnh hoặc sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Nguyên tắc quản trị doanh nghiệp

Mặc dù cơ cấu quản trị công ty có thể khác nhau, nhưng hầu hết các tổ chức đều kết hợp các yếu tố chính sau:
Tất cả các cổ đông phải được đối xử bình đẳng và công bằng. Một phần của việc này là đảm bảo các cổ đông nhận thức được các quyền của họ và cách thực hiện chúng.
Các nghĩa vụ pháp lý, hợp đồng và xã hội đối với các bên liên quan không phải là cổ đông phải được tuân thủ. Điều này bao gồm việc luôn truyền đạt thông tin thích hợp cho nhân viên, nhà đầu tư, nhà cung cấp và thành viên của cộng đồng.
Ban giám đốc phải duy trì cam kết đảm bảo trách nhiệm giải trình, công bằng, đa dạng và minh bạch trong quản trị công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị cũng phải có đầy đủ các kỹ năng cần thiết để xem xét các hoạt động quản lý.
Các tổ chức nên xác định quy tắc ứng xử cho các thành viên hội đồng quản trị và giám đốc điều hành, chỉ bổ nhiệm các cá nhân mới nếu họ đáp ứng tiêu chuẩn đó.
Tất cả các chính sách và thủ tục quản trị công ty phải được minh bạch hoặc công bố cho các bên liên quan có liên quan.
Quản lý xung đột trong quản trị doanh nghiệp
 
Một mục đích của quản trị công ty là thực hiện một hệ thống kiểm tra và cân đối để giảm thiểu xung đột lợi ích. Xung đột thường phát sinh khi hai bên liên quan có ý kiến ​​trái ngược nhau về cách thức tiến hành hoạt động kinh doanh. Vì hội đồng quản trị thường là sự kết hợp của các thành viên tham gia bên trong và bên ngoài, nên quản trị công ty là một cách không thiên vị để tiếp cận xung đột.
 
Xung đột có thể xảy ra khi các nhà điều hành không đồng ý với các cổ đông. Ví dụ, các cổ đông thường chỉ muốn theo đuổi những lợi ích tạo ra lợi nhuận trong khi giám đốc điều hành có thể muốn đầu tư vào  những nỗ lực gắn kết nhân viên tốt hơn  . Một loại xung đột khác có thể phát sinh nếu nhiều cổ đông không đồng ý với nhau. Vai trò của quản trị công ty là xác định cách giải quyết những vấn đề này.

Quy chế quản trị công ty                                                                      

Quản trị công ty ngày càng được chú ý vì những vụ bê bối nổi tiếng liên quan đến việc lạm dụng quyền lực của công ty hoặc cáo buộc hoạt động tội phạm của các quan chức công ty. Do đó, các luật và quy định đã được thông qua để giải quyết các thành phần của quản trị công ty.
 
Xem thêm bài viết:
 
 
 
Chúc bạn thành công !


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hotline: 0972868960
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.